Dispozitivul de diagnosticare WaveLight® ALLEGRO Analyzer

Pentru tratamente Wavefront-Guided
particularizate

Pe baza principiului Tscherning, dispozitivul de diagnosticare Analyzer măsoară spectrul vizibil (660 nm) pentru a evita erorile cromatice. O cameră pentru fundul de ochi captează imaginile retinei sub forma unui model de reţea alcătuit din 168 de raze de lumină, suficiente pentru a determina aberaţiile de ordin mai mare existente, până la al 6-lea ordin.

Principiul Tscherning măsoară traseul luminii care intră şi, prin urmare, furnizează măsurători precise, neafectate de opacitatea cristalinului, înceţoşare, flocoane, keratoconus sau alte artefacte. Riscul de tratament fals din cauza datelor incorecte este minimizat; prin urmare, siguranţa pentru chirurg şi pacient este foarte mare.

Un dispozitiv pasiv de urmărire a ochiului, integrat, centrează automat pupila în funcţie de centrul acesteia şi permite centrarea perfectă a măsurătorii.

Staţia de lucru computerizată şi uşor de folosit, cu software integrat, oferă o varietate de analize ale datelor şi de prelucrare a acestora, incluzând:

 • Detectarea formei pupilei, certificarea centrării şi criterii pentru dimensiunea pupilei
 • Analiza datelor brute
 • Calcularea polinoamelor Zernike până la ordinul al 6-lea pentru o rezoluţie înaltă a aberaţiilor de ordin mai mare
 • Funcţie automată de validare a imaginilor pentru calificarea datelor brute
 • Funcţie îmbunătăţită de filtrare pentru o detectare mai bună a spotului
 • Funcţie de exportare către Laserele excimer WaveLight® în vederea pregătirii tratamentelor Wavefront-Guided
 • Funcţie de exportare a polinoamelor Zernike în standardul Societăţii americane de optică (OSA)
 • Unitate de exportare selectabilă

Opţiuni de vizualizare ce sprijină analiza datelor:

 • Hărţi de ansamblu
 • Coeficienţi Zernike pentru evaluarea aberaţiilor de ordin mai mare
 • Hărţi ale puterii (sagitale şi tangenţiale)
 • Funcţie de răspândire a punctelor (PSF-Point Spread Function) pentru a simula aberaţia unei surse punctiforme de lumină

Unitatea DVD integrată permite salvarea permanentă a datelor.

Interval de măsurare:
Diametru pupilă de la 3 până la 8 mm
Sferă de la -12 până la +6 D
Astigmatism de la -6 până la +6 D

PC tip panou incluzând mouse şi tastatură
Un PC tip panou combină computerul şi monitorul într-o singură unitate. Acest lucru este ergonomic şi economiseşte spaţiu. Un port USB integrat permite o conexiune ideală la o unitate de disc externă pentru salvgardarea datelor.

Modul software A-CAT pentru sistemele cu laser excimer WaveLight®

Aplicaţia software A-CAT permite transferul de date de la dispozitivul de diagnosticare Analyzer către sistemele Laser excimer WaveLight® şi permite tratamente Wavefront-Guided particularizate.

Indicaţiile clinice pentru tratamentele Wavefront-Guided sunt:

 • Ochi intacţi, cu aberaţii de ordin mai mare
 • Calitate nesatisfăcătoare a vederii
 • Probleme de vedere pe timpul nopţii
 • Sensibilitate de contrast redusă
 • Ablaţii descentrate în antecedente